Dodatno obvestilo za stranke

V skladu s sprejetim ukrepom glede možnosti vročanja odločb, sklepov in drugih dokumentov z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen (ukrep je bil sprejet v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki velja od 11. 12. 2020), vas dodatno obveščamo o naslednjem:

 

če soglašate, da vam Agencija za energijo v upravnem postopku, v katerem ste udeleženi, odločbe, sklepe in druge dokumente vroči v vaš elektronski predal, ki ni varen, nam to sporočite po elektronski pošti in navedete tudi naslov vašega elektronskega predala, kamor naj se vam upravni akti in dokumenti vročijo.

Po prejemu upravnega akta ali drugega dokumenta v vaš elektronski predal vas prosimo, da prejem dokumentov po elektronski pošti potrdite.

 

Meta informacije
Datum objave:
16.12.2020 11:16
Datum posodobitve
11.03.2021 13:24
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini