Določen regulativni okvir in tarifne postavke omrežnine

Agencija je določila regulativni okvir za regulativno obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2028 za dejavnost sistemskega in distribucijskega operaterja električne energije ter tarifne postavke omrežnine za leto 2024.

 

Regulativni okvir je vrednostna opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov po posameznih letih regulativnega obdobja, načrtovanih omrežnin, načrtovanih drugih prihodkov in presežkov ali primanjkljajev omrežnin iz preteklih let in je določen v skladu z določbami Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 123/22 in 2/23 – popr.).

 

Tarifne postavke omrežnine so za obdobje od 1. januarja 2024 do 30. junija 2024 določene na podlagi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 – popr., 85/20, 145/21, 172/21 – ZOEE, 123/22 in 146/22), za obdobje od 1. julija 2024 do 31. decembra 2024 pa so določene na podlagi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23 in 117/23).

 

Tarifne postavke omrežnine so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 118/2023.

Meta informacije
Datum objave:
22.11.2023 11:20
Datum posodobitve
27.11.2023 08:10
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Prenos Uveljavitev pravil Novice Poročila