Duška Godina direktorica Agencije za energijo

Svet Agencije za energijo je 29. decembra 2015 na podlagi izvedenega javnega natečaja za direktorico imenoval Duško Godina, univerzitetno diplomirano pravnico, ki je od 21. oktobra lani opravljala naloge v. d. direktorja. Duška Godina je funkcijo direktorice Agencije za energijo prevzela 1. januarja letos, in sicer za obdobje šestih let.

 

Agencija, ki opravlja naloge državnega energetskega regulatorja, deluje že od leta 2001. Zadnji energetski zakon, sprejet leta 2014, je močno povečal obseg njenih nalog in pristojnosti na energetskem področju.

Nova direktorica, ki je v agenciji sicer zaposlena že od leta 2005, je poudarila, da med ključnimi cilji ostajajo spodbujanje razvoja zanesljivih in učinkovitih sistemov za prenos in distribucijo električne energije in zemeljskega plina ter doseganje največjih koristi za odjemalce z zagotavljanjem učinkovitega in konkurenčnega energetskega trga. Pri tem si bo prizadevala, da bo agencija svoje naloge izvajala odgovorno, zakonito in stroškovno učinkovito ter v korist vseh udeležencev trga.

Meta informacije
Datum objave:
05.01.2016 08:41
Datum posodobitve
21.01.2016 10:47
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota
Ključne besede
direktorica