EK odobrila spremembe podporne sheme, javni poziv verjetno še letos

S potrditvijo sprememb podporne sheme s strani Evropske komisije je Agencija za energijo dobila zeleno luč za objavo javnega poziva, skladno z 273. členom EZ-1, vendar pa mora biti še pred tem uveljavljena nova Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Pristojno Ministrstvo za infrastrukturo predvideva, da bo to urejeno v najkrajšem možnem času, tako da bi agencija lahko javni poziv objavila že letos.

Slovenija s spremembo podporne sheme uvaja konkurenčni postopek izbora projektov proizvodnih naprav na obnovljive vire in soproizvodnih naprav z visokim izkoristkom, kot to zahtevajo pravila Evropske komisije o državnih pomočeh proizvajalcem električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, opredeljena v Smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020. Tak način izbora projektov naj bi zagotavljal, da bo podpora dodeljena res najučinkovitejšim projektom proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Več informacij o potrditvi podporne sheme na strani Ministrstva za infrastrukturo.

Meta informacije
Datum objave:
13.10.2016 14:51
Datum posodobitve
13.10.2016 14:56
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
ove podporna shema spte podpora