Podatkovni portal eMonitor

Agencija za energijo je danes aktivirala spletni portal eMonitor, nov podatkovni portal za spremljanje delovanja energetskih trgov. Na njem so objavljeni aktualni podatki o odprtih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom, oskrbo s toploto ter drugi koristni podatki, povezani z zadevnimi trgi na področjih v pristojnosti agencije. eMonitor omogoča tudi dostop do e-storitev agencije, ki so povezane z monitoringom trga.

 

Ključni podatki so predstavljeni enostavno in razumljivo v obliki izpostavljenih kazalnikov stanja na energetskih trgih. Strokovni javnosti pa so na voljo kompleksnejši kazalniki, predstavljeni v grafični in tabelarični obliki. Postopoma bo agencija na podlagi uporabljene tehnologije portala omogočila tudi naprednejšo interaktivno uporabo prikazov in analitične funkcije.
Podatkovni portal eMonitor povečuje preglednost trgov z energijo: na podlagi kazalnikov bo omogočeno sledenje napredku prehoda energetskega sektorja v nizkoogljičnega. Zainteresirana javnost je bila do zdaj primorana iskati želene podatke pri različnih virih, z vzpostavitvijo portala eMonitor pa je na enem mestu omogočen dostop do množice obdelanih podatkov o energetskih trgih, ki jih agencija zagotavlja v okviru svojih nalog. Kakovost in ažurnost podatkov sta pri tem ključna vidika. Agencija je zato v stalnem stiku z zavezanci za poročanje, ki so vir večine vhodnih podatkov, potrebnih za izračun kazalnikov, s ciljem stalno zagotavljati in izboljševati kakovost podatkov.

 

eMonitor je vzpostavljen v smislu odpiranja javnih podatkov zainteresirani javnosti in temelji na informacijskem sistemu za spremljanje trga, ki ga je agencija razvila na podlagi Energetskega zakona.

 

Vsebina portala se bo ves čas posodabljala. Več o portalu eMonitor si lahko preberete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
11.05.2018 11:10
Datum posodobitve
11.05.2018 11:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Odločanje in nadzor Kakovost oskrbe Pametna omrežja Energetske storitve Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
podatkovni portal statistični podatki kazalniki trg z energijo