Energetsko učinkoviti distribucijski sistemi toplote in hladu v letu 2016

Agencija za energijo v skladu z drugim odstavkom 322. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja seznam energetsko učinkovitih distribucijskih sistemov toplote v letu 2016. Seznam je izdelan na podlagi izpolnjevanja kriterijev prvega odstavka 322. člena EZ-1 in podatkov o uporabljenih virih energije, soproizvodnje in odvečne toplote posameznih distribucijskih sistemov.

 

Več lahko preberete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
13.07.2017 13:33
Datum posodobitve
25.05.2018 12:58
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Maloprodajni trg Novice
Ključne besede
distribucijski sistem toplota energetska učinkovitost hlad daljinska toplota