Zaključne aktivnosti projekta INTERRFACE

Štiriletni evropski projekt INTERRFACE se je sklenil na zaključni konferenci s predstavitvijo najbolj vplivnih rezultatov in več tematsko usmerjenimi okroglimi mizami. Projekt INTERRFACE je združil 42 partnerjev v raznolikem konzorciju. Agencija je kot edini regulator sodelovala v projektu s svojimi kompetencami in strokovno prispevala k rezultatom projekta, nekateri od teh so objavljeni tukaj

 

Javna konferenca je bila odlična priložnost za predstavitev izkušenj z osrednjim izdelkom projekta -  arhitekturo IEGSA, ki omogoča usklajeno delovanje vseh vključenih akterjev pri izvajanju storitev prožnosti za potrebe elektrooperaterjev. Vodje delovnih paketov so predstavili načrt za izkoriščanje IEGSA in izkušnje z demonstracijami posameznih pilotnih rešitev ter njihovo uporabo v prihodnosti.

 

Zraven predstavitve rezultatov je konzorcij INTERRFACE izkoristil konferenco za odprtje razprave s pomembnejšimi zunanjimi deležniki (Evropska komisija, regulatorji, predstavniki drugih evropskih projektov,
ETIP SNET, EU.DSO). Tako so se zvrstile okrogle mize na temo pomena izmenjave podatkov pri izvajanju storitev prožnosti, vpliva in generiranja vrednosti iz projektnih rezultatov ter novih omrežnih pravil za prožnost aktivnega odjema. Za strnjeno predstavitev vpliva rezultatov projekta je pripravljen tudi video.
Dnevni red, predstavitve in posnetek celotne konference pa je na voljo na osrednjem spletnem mestu projekta tukaj.

 

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 824330.

 

Meta informacije
Datum objave:
22.12.2022 15:40
Datum posodobitve
08.03.2023 08:06
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Novice