Izvedena delavnica: Neodvisni agregator na trgih električne energije

Agencija za energijo je v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska v okviru javnega posvetovanja o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji organizirala delavnico z zainteresiranimi deležniki, ki je bila osredotočena na problematiko uveljavitve vloge (neodvisnega) agregatorja na trgih električne energije.

 

Spletne delavnice so se udeležili predstavniki vseh členov elektroenergetske verige in drugi zainteresirani, ki so skupaj z organizatorji tvorno prispevali k bogati in konstruktivni strokovni razpravi. Obdelane tematike so vključevale naslednje vsebinske sklope:

  • Model dobave in „split-supply“ (moderirala Agencija za energijo)
  • Model neodvisnega agregatorja (moderiral Borzen)
  • Problematika „baseline“ (moderirala Agencija za energijo)
  • Register prožnosti (moderiral ELES)
  • Obveščanje (moderirali EDP-SODO-ELES)

Konzorcij vključenih partnerjev je s pomočjo delavnice omogočil bolj kakovostne odzive deležnikov, ki zagotavljajo vzpostavljanje skupne ravni razumevanja obravnavane problematike in strokovni doprinos zainteresiranih k implementaciji CEP, ki se bodo naknadno manifestirali v bolj kakovostni pripravi na spremembe primarne in sekundarne zakonodaje.

 

Dokumentacija iz delavnice je dosegljiva na osrednjem spletnem mestu posvetovanja za uveljavitev vloge (neodvisnega) agregatorja na trgih električne energije, tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
26.10.2020 15:40
Datum posodobitve
26.10.2020 15:48
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Novice