Javna posvetovanja - kodeksi omrežja

V skladu z določili Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 je evropsko združenje sistemskih operaterjev za električno energijo ENTSO-E zadolženo za pripravo kodeksov omrežij, ki bodo po sprejetju na ravni Evropske komisije postali zavezujoče uredbe na območju Evropskega gospodarskega prostora. Več lahko preberete tukaj.
Meta informacije
Datum objave:
20.05.2016 10:01
Datum posodobitve
20.05.2016 10:14
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Pravila in standardi Uveljavitev pravil Novice
Ključne besede
kodeksi omrežja