Javni poziv za projekte OVE in SPTE

Agencija za energijo obvešča zainteresirano javnost, da bo naslednji javni poziv investitorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo objavila med 7. in 13. decembrom 2018 na svoji spletni strani. Hkrati bo objava naznanjena tudi v treh dnevnih časnikih. To bo že četrti javni poziv investitorjem, ki ga bo agencija objavila na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15). Neposredni podlagi za vsebino in pogoje javnega poziva sta načrt izvajanja podporne sheme, ki je sestavni del Energetske bilance, in Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16). Tudi v okviru tega javnega poziva bo, kot je opredeljeno v Energetski bilanci 2017, za prijavljene projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE na voljo 10 milijonov EUR, ki bodo »administrativno« razdeljeni v konkurenčnem postopku izbora projektov v dveh skupinah prvega kroga in v drugem krogu. Določitev tehnologij proizvodnje električne energije po posameznih skupinah oziroma krogih je enaka kot v zadnjem izvedenem javnem pozivu.


Bistvena sprememba pa se obeta pri pogojih prijave. Prijava projekta bo namreč pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja, in sicer za tiste projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Takšna usmeritev za pripravo naslednjega javnega poziva v letu 2018 izhaja iz dopolnitve Energetske bilance 2017 v delu njene obvezne sestavine, to je načrta za delovanje podporne sheme OVE in SPTE za leto 2018, ki jo je Vlada RS sprejela na svoji  9. redni seji.  Cilj vključitve dodatnega pogoja je predvsem zagotoviti čim bolj učinkovito izvedbo izbranih projektov OVE in SPTE v najkrajšem možnem času.

 

Meta informacije
Datum objave:
29.11.2018 08:57
Datum posodobitve
12.12.2018 07:19
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove spte poziv javni poziv podpore