Javno posvetovanje

Javno posvetovanje »Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča«


Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji, in sicer z objavo izhodišč, ki bodo predmet javne obravnave.


Agencija je na podlagi izvajanja monitoringa trga, uveljavitve normativnega svežnja EU »Čista energija za vse Evropejce« ter na podlagi aktivne udeležbe v projektu »TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system« (INTERRFACE; Obzorje 2020) identificirala problematiko, ki jo želi na podlagi izhodiščnega posvetovalnega dokumenta javno obravnavati.


Posvetovalni dokument obravnava domeno trga s prožnostjo in z njim povezanih konceptov in vlog, v katerih imajo ključno vlogo aktivni odjemalec, elektrooperaterja, dobavitelji oziroma odgovorni bilančnih skupin, agregatorji, ponudniki energetskih storitev ter operater trga. Dokument pa je namenjen tudi zakonodajalcu, izdajateljem sekundarne zakonodaje na področju trga z električno energijo, Informacijskemu pooblaščencu, znanosti in raziskovalcem, posameznikom in poslovnim subjektom, ki delujejo na trgu ali načrtujejo IT rešitve za podporo poslovnim procesom na nacionalni, regionalni ali EU ravni.


Agencija želi z javnim posvetovanjem zagotoviti skupno raven razumevanja problematike in obsega potrebnih aktivnosti za uvajanje trga s prožnostjo pri vseh deležnikih v Sloveniji.


Gre za prvi, izhodiščni vsebinski sklop posvetovanja, katerega cilj je identificirati področja, ki so z vidika implementacije najbolj zahtevna ali problematična in bodo zahtevala  podrobnejšo obravnavo v naslednjih namenskih sklopih.


Prvemu sklopu bodo tako sledili še drugi sklopi z izbranimi tematikami, ki jih bo agencija določila na podlagi izvedenega prvega – izhodiščnega sklopa. Javno posvetovanje se bo zaključilo v letu 2020, in sicer z izhodiščnim stališčem agencije glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni in tudi glede drugih vidikov, ki jih naslavlja sveženj Čista energija za vse Evropejce.


Sodelovanje v posvetovanju s posredovanjem mnenj, stališč in predlogov rešitev je možno do vključno 26. avgusta 2019. Več o posvetovanju, posvetovalni dokument in spremna dokumentacija je na voljo tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
05.07.2019 15:51
Datum posodobitve
08.07.2019 09:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Veleprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Novice
Ključne besede
prilagajanje odjema sistemske storitve pametna omrežja nove energetske storitve agregator varstvo osebnih podatkov aktivni odjemalec trg s prožnostjo