Javno posvetovanje o določitvi pristojbin za izvajanje storitev ACER

Agencija za energijo udeležence trga v Sloveniji obvešča o predlogu Evropske komisije, ki je 8. junija 2020 objavila posvetovalni dokument o določitvi pristojbin za ACER za izvajanje določenih nalog skladno z Uredbo (EU) 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT).

 

Uredba (EU) 2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev v prvem odstavku 32. člena določa, da lahko ACER prejme pristojbine za storitve, ki jih nudi udeležencem na trgu za zbiranje, upravljanje, obdelavo in analizo podatkov v skladu z 8. členom REMIT. Te pristojbine morajo biti vedno sorazmerne s stroški ustreznih storitev. Poleg tega jih je treba določiti tako, da izključujejo diskriminacijo in zagotavljajo, da udeležencem na trgu ali tistim, ki delujejo v njihovem imenu, ne povzročajo neupravičenih finančnih ali upravnih bremen.

 

Evropska komisija zato poziva udeležence na trgu in drugo zainteresirano javnost k sodelovanju v javnem posvetovanju z namenom, da se ta merila izpolnjujejo na najboljši možni način.

 

Javno posvetovanje bo trajalo do 31. avgusta 2020. Spletni vprašalnik je na voljo v angleškem jeziku.

 

Povezava na posvetovanje je dostopna tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
18.06.2020 14:46
Datum posodobitve
18.06.2020 14:58
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Veleprodajni trg Novice