Javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o Metodologiji izračuna učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina.

 

Izračun učinkovitosti uporabe prenosnega sistema zemeljskega plina bo podlaga za izpolnitev zahteve petega odstavka 251. člena Energetskega zakona, ki določa, da je reguliran donos operaterja sistema med drugim odvisen tudi od učinkovitosti uporabe sistema.

 

Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se uporabnikom sistema in operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženi metodologiji.

 

Javno posvetovanje je objavljeno tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
13.10.2020 10:42
Datum posodobitve
13.10.2020 11:10
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
metodologija javno posvetovanje učinkovitost