Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Agencija je začela javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019–2028.
Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja.


Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.


Javno posvetovanje je dostopno tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
13.06.2018 08:56
Datum posodobitve
13.06.2018 09:01
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
razvojni načrti