Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Skladno z Zakonom o oskrbi s plini mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja.

 

Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

 

Javno posvetovanje je objavljeno tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
11.06.2024 11:14
Datum posodobitve
11.06.2024 11:21
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna posvetovanja Novice
Ključne besede
razvojni načrti operater prenosnega sistema prenosni sistem plina