Javno posvetovanje o razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega omrežja

Skladno z Energetskim zakonom mora operater prenosnega sistema vsako leto sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja.
Agencija je pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.

Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
09.06.2017 14:29
Datum posodobitve
14.12.2017 10:40
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
razvojni načrti