Javno posvetovanje o spremembah razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o spremembah in dopolnitvah 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022–2031.

 

Zaradi novih izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi vojne v Ukrajini, je operater prenosnega sistema agenciji v odobritev predlagal spremembe in dopolnitve Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031, h kateremu je agencija novembra 2021 dala soglasje.

 

Agencija daje spremenjeni in dopolnjeni razvojni načrt v javno posvetovanje.

 

Javno posvetovanje je objavljeno tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
11.04.2022 09:42
Datum posodobitve
21.04.2022 13:36
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
razvojni načrti prenosni sistem javno posvetovanje plinovodi