Javno posvetovanje »Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec«

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o potrebnih spremembah za vzpostavitev učinkovitega regulativnega okolja za uveljavitev vloge »aktivni odjemalec« na trgu z električno energijo.


Agencija je na podlagi lastnih analiz v okviru spremljanja delovanja trga in s sodelovanjem v Sekciji IPET ter na ravni EU v okviru CEER, ACER in ebIX® identificirala več procesnih področij, ki ovirajo nadaljnji razvoj maloprodajnega trga ter novih energetskih storitev, potrebnih za aktivno vključevanje odjemalcev na trg s fleksibilnostjo.


Posvetovalni dokument obravnava uveljavitev enotne in standardizirane terminologije na področju procesov izvajanja storitev na maloprodajnem trgu z električno energijo, ukrepe za zagotavljanje skladnosti modela trga s standardi za učinkovito izvajanje ključnih procesov na trgu in s tem neoviran razvoj trga, dodeljevanje ključnih entitet za izvajanje poslovnih procesov izmenjave podatkov v okviru vloge »aktivni odjemalec« ter njihovo identifikacijo, vključevanje prevzemno-predajnih mest uporabnikov pod 43 kW v t. i. merjeni odjem ter nabor podatkovnih storitev na sistemu naprednega merjenja ter vidike upravljanja podatkov s ciljem zagotoviti optimalno raven razpoložljivosti ključnih podatkov.


Javno posvetovanje bo podprlo prizadevanja agencije, da z ustreznimi spremembami regulativnega okolja, na katero ima neposreden in posreden vpliv, zagotovi minimalne pogoje za učinkovit razvoj trga.


Sodelovanje v posvetovanju s posredovanjem mnenj, stališč in predlogov rešitev je možno do vključno 13. novembra 2017. Več o posvetovanju, posvetovalni dokument in spremna dokumentacija je na voljo tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
12.10.2017 13:05
Datum posodobitve
14.12.2017 09:40
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Pravila in standardi Pametna omrežja Energetske storitve Novice
Ključne besede
aktivni odjemlec posvetovalni dokument