Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

Akt določa metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, s katero se določa način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer in regulirani proizvajalec toplote skladno z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujejo cene toplote za daljinsko ogrevanje.

Dokument najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave:
15.11.2022 15:28
Datum posodobitve
15.11.2022 15:25
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Toplota Distribucija Javna obravnava aktov Novice Zakonodaja Podzakonski akti Metodologije agencije Predlogi aktov
Ključne besede
metodologija toplota cene predlogi aktov