Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu.

Akt določa vsebine in način izkazovanja informacij na računu za električno energijo ter zagotavljanje drugih informacij in pojasnil v zvezi z računom končnim odjemalcem in velja za dobavitelje električne energije, elektrooperaterje in druge izvajalce elektroenergetskih storitev.

Dokument najdete na tej povezavi

Meta informacije
Datum objave:
01.12.2022 16:00
Datum posodobitve
01.12.2022 15:59
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice Podzakonski akti Splošno Predlogi aktov