Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina.

Akt določa metodologijo za izdelavo razvojnih načrtov prenosnega sistema plina. Akt obsega 18 členov in vsebuje splošne določbe, postopke in roke za pripravo razvojnega načrta ter kriterije načrtovanja, obvezno vsebino razvojnega načrta in prehodno ter končno določbo.

Dokument najdete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
18.12.2023 15:33
Datum posodobitve
18.12.2023 15:37
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Javna obravnava aktov Novice Zakonodaja Podzakonski akti Metodologije agencije Predlogi aktov