Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve.

Akt določa metodologijo izračuna cen sistemskih storitev za primer, ko sistemski operater na trgu ne uspe zagotoviti zadostnih sistemskih storitev.

Dokument najdete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
06.07.2023 09:50
Datum posodobitve
14.07.2023 10:05
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Javna obravnava aktov Novice Zakonodaja Podzakonski akti Metodologije agencije Predlogi aktov