Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, da pošljejo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

 

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje in obračun omrežnine za prenosni in distribucijski sistem, čezmerno prevzeto jalovo energijo in za druge storitve ter za priključno moč.

 

Dokument najdete na tej povezavi.

 

Meta informacije
Datum objave:
11.04.2018 13:59
Datum posodobitve
11.04.2018 14:16
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Kakovost oskrbe Pametna omrežja Novice
Ključne besede
električna energija tarifne postavke obračunavanje omrežnine regulativni okvir pametna omrežja