Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem električne energije, distribucijski sistem električne energije, čezmerno prevzeto jalovo energijo, za priključno moč in za druge storitve.


Metodologija za obračunavanje omrežnine je določena na način, da spodbuja učinkovitost elektrooperaterjev in učinkovitost uporabe sistema električne energije. Metodologija določa kategorije uporabnikov sistema in njihova medsebojna razmerja na način, da posamezne tarifne postavke omrežnine odražajo stroške, ki jih uporabniki sistema povzročajo pri uporabi sistema električne energije.

 

Dokumente najdete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
29.03.2022 14:28
Datum posodobitve
29.03.2022 14:44
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Novice
Ključne besede
omrežnina elektrooperater javna obravnava aktov