Javno povabilo k dajanju pripomb k predlogu splošnega akta agencije - obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki se nanaša na spremembe in dopolnitve metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.

 

Akt se spreminja in dopolnjuje v 36. členu, ki določa način obračuna omrežnine v primeru prekoračitve izstopne zmogljivosti na izstopnih točkah znotraj Republike Slovenije. S spremembami in dopolnitvami akta se določa način obračuna omrežnine v primeru prekoračitve izstopne zmogljivosti za povezane distribucijske sisteme iz 216. člena EZ-1

 

Dokument najdete na tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
26.11.2018 14:47
Datum posodobitve
26.11.2018 14:57
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
prenos metodologija obračunavanje omrežnine