Javna obravnava akta agencije - metodologija določanja cen sistemskih storitev

Agencija je pripravila predlog splošnega akta, ki opredeljuje metodologijo določanja cen posameznih sistemskih storitev, ki jih sistemski operater potrebuje za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo in ki jih lahko zagotavljajo uporabniki sistema znotraj regulacijskega območja prenosnega sistema Republike Slovenije. Ceno posameznih sistemskih storitev bi agencija določila v primerih, ko sistemskemu operaterji na trgu ne uspe zagotoviti zadostnih sistemskih storitev (sekundarna regulacija s sekundarno rezervo, rezerva v višini največje proizvodne enote, zagon brez omrežnega napajanja in po potrebi regulacija napetosti), ali če mu jih ne uspe nabaviti pod konkurenčnimi pogoji.

Dokument najdete na tej povezavi.

Meta informacije
Datum objave:
13.06.2017 11:22
Datum posodobitve
14.12.2017 10:41
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Novice
Ključne besede
sistemske storitve metodologija cene