Konec stopnje zgodnjega opozarjanja

Prenos zemeljskega plina v Slovenijo preko mejne vstopne točke Ceršak se je 12. decembra 2017 do 23. ure normaliziral. Oskrba z zemeljskim plinom za vse odjemalce poteka nemoteno, prenosni sistem deluje ustrezno.

 

Agencija za energijo v skladu s 3. členom Akta o načrtu ukrepov za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 43/14 z dopolnitvami) razglaša konec stopnje zgodnjega opozarjanja.

 

Meta informacije
Datum objave:
13.12.2017 07:09
Datum posodobitve
13.12.2017 07:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
zanesljiva oskrba zemeljski plin