Napoved položaja proizvodnih naprav na OVE za leto 2015

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je referenčna cena zemeljskega plina, usklajena z dejanskimi podatki prve polovice leta 2015 ter izračunana skladno z drugo točko Priloge I Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (v nadaljevanju uredba), za 0,45 odstotka nižja od referenčne cene zemeljskega plina iz Napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2015. Ker je odstopanje manjše od 10 odstotkov, ostane, skladno z določili druge točke Priloge I navedene uredbe, v veljavi referenčna cena zemeljskega plina iz napovedi, to je 0,2770 EUR/Sm3.

Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
27.07.2015 09:26
Datum posodobitve
27.07.2016 11:14
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove obnovljivi viri učinkovita raba soproizvodnja spte