Objavljene tarifne postavke omrežnine za odjemalce električne energije

Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2023. Nove tarifne postavke omrežnine začnejo veljati 1. januarja 2023, objavljene pa so v Uradnem listu RS, št. 161/22. Tarifne postavke omrežnine se glede na leto 2022 ne spreminjajo.
Meta informacije
Datum objave:
27.12.2022 03:00
Datum posodobitve
27.12.2022 13:57
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Distribucija Prenos Uveljavitev pravil Obnovljivi viri energije Kakovost oskrbe Pametna omrežja Novice Sporočilo za javnost