Objava predloga splošnega akta agencije

Agencija objavlja predlog Akta o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Predlog akta in obrazložitev najdete na tej povezavi.
Meta informacije
Datum objave:
15.02.2022 13:43
Datum posodobitve
15.02.2022 14:01
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Novice Predlogi aktov