Obvestilo za stranke

Seznanjamo vas z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki velja od 11. 12. 2020, in določa da se v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah začasno uvedejo naslednje spremembe:

  • vlaganje vlog je mogoče po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa (stranke se lahko identificirajo z EMŠO, davčno številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ);
  • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. (vložnik jih lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti; v primeru fizične vložitve vloge, je skladno z odlokom potrebna predhodna najava preko telefona (02) 234 03 00 ali elektronskega naslova info@agen-rs.si);
  • organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja;
  • pregledovanje dokumentov upravne zadeve v prostorih organa se ne izvede, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve,
  • vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen;
  • izjemoma se dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

 

Odlok velja do preklica epidemije oziroma največ tri mesece.

 

Meta informacije
Datum objave:
11.12.2020 09:19
Datum posodobitve
11.03.2021 13:25
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini