Obvestilo za stranke

Obveščamo vas, da se morajo stranke za obisk agencije z namenom urejanja upravnih zadev iz pristojnosti agencije predhodno naročiti po telefonu (02) 234 03 00 ali na elektronski naslov info@agen-rs.si. Predhodna najava ni potrebna v primeru fizične vložitve vloge.

 

Vstop v prostore agencije je dovoljen samo zdravim osebam, ki morajo dosledno upoštevati higienska priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (medsebojna razdalja, higiena rok in kašlja ter uporaba zaščitnih sredstev). Zaradi sprejetih dodatnih preventivnih ukrepov merimo telesno temperaturo vsem obiskovalcem, ki vstopajo v našo stavbo. Obiskovalci z izmerjeno telesno temperaturo nad 37,5 stopinje Celzija bodo morali prostore agencije zapustiti in se dogovoriti za nov termin obiska.

 

UPORABA ZAŠČITNE MASKE JE OB VSTOPU V AGENCIJO OBVEZNA.

 

STRANKAM PREDLAGAMO, DA V ČIM VEČJI MERI IZRABIJO MOŽNOST UREJANJA ZADEV PO ELEKTRONSKI POŠTI OZIROMA TELEFONU.


                                                                                                                          mag. Duška Godina, l.r.
                                                                                                                    direktorica Agencije za energijo

Meta informacije
Datum objave:
10.09.2021 14:19
Datum posodobitve
10.09.2021 14:43
Področja:
Novice Drugo