Obvestilo zavezancem glede poročanja o doseženih prihrankih v letu 2015

Zavezanci (dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem) so na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS 96/2014) dolžni Agenciji za energijo (v nadaljevanju agenciji) do 31. marca 2016 posredovati podatke o doseženih prihrankih energije v letu 2015.

Agencija bo vsem zavezancem v drugi polovici februarja 2016 posredovala obvestilo za ureditev dostopa v aplikaciji za poročanje. V aplikaciji bo dostopen obrazec za poročanje prihrankov energije v letu 2015. Izpolnjen obrazec bo zavezanec vrnil v aplikacijo. Agencija po upoštevala samo tiste prihranke zavezancev, ki bodo zabeleženi v obrazec za poročanje in posredovani preko aplikacije za poročanje.

Več lahko preberete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
27.01.2016 09:09
Datum posodobitve
14.12.2017 09:43
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Novice
Ključne besede
poročanje cilji ure energetska učinkovitost prihranek učinovita raba zavezanec