Odločitev o čezmejni razporeditvi stroškov za povezavo Cirkovce–Pince

Agencija za energijo je od sistemskega operaterja, družbe ELES, d.o.o., prejela zahtevek za naložbo v zvezi z izgradnjo daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in razdelilno-transformatorske postaje 400/110 kV Cirkovce, ki predstavlja slovenski del projekta skupnega interesa PCI 3.9.1. Interkonekcija med Žerjavincem (HR), Hevizom (HU) in Cirkovcami (SI). Glede na to, da se bodo izvedbena dela izvajala izključno v Republiki Sloveniji ter da drugim državam v regiji projekt ne zagotavlja pomembnega neto pozitivnega učinka, je Agencija za energijo izdala odločbo, s katero je strošek naložbe za projekt DV 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce v celoti razporedila sistemskemu operaterju slovenskega prenosnega sistema električne energije, družbi ELES, d.o.o.

 

Odločba je objavljena tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
05.10.2018 10:31
Datum posodobitve
05.10.2018 11:02
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Prenos Novice
Ključne besede
pci projekti čezmejna razporeditev stroškov