Omogočen dostop do »Primerjalnika stroškov omrežnine«

»Primerjalnik stroškov omrežnine« (v nadaljevanju Primerjalnik) je spletna aplikacija Agencije za energijo, ki omogoča primerjavo stroškov po veljavni in po novi metodi obračunavanja omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij. Podrobnejše informacije o uporabi najdete v uporabniških navodilih, dostopen pa je tukaj.

 

Zaradi zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, preglednosti učinkov reforme in pravilnosti ter celovitosti primerjalnih izračunov je agencija Primerjalnik od prve uporabe, ki je bila omogočena oktobra 2023, posodobila oziroma ustrezno nadgradila, in sicer:

 

  • v sodelovanju z upravljavci spletnega portala »Moj elektro« smo zagotovili izvoz 15-minutnega profila odjema v standardiziranem formatu CSV, ki ga je sedaj možno neposredno (brez dodatne obdelave uporabnika) uvoziti v Primerjalnik;
  • za potrebe zagotavljanja učinkovitejše uporabniške pomoči ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov se mora uporabnik registrirati in se strinjati s pogoji uporabe;
  • izboljšali smo validacijo vhodnih podatkov;
  • primerjalnik sedaj omogoča primerjalne izračune vsem končnim odjemalcem in ne zgolj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem;
  • odpravljene so vse zaznane nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti prejšnje verzije;
  • izboljšana so tudi uporabniška navodila.

 

Primerjalnik bo Agencija za energijo po potrebi še naprej izboljševala.

 

OPOZORILO 

Na spletu se pojavljajo različni »kalkulatorji« stroškov omrežnine, ki pogosto ne ponujajo celovite informacije o letnih stroških iz naslova omrežnine in so zato lahko zavajajoči. Priporočamo vam, da izračune, ki jih opravite z morebitno uporabo tovrstnih storitev, preverite s Primerjalnikom Agencije za energijo. Prav tako vam svetujemo, da pred uporabo teh »kalkulatorjev« preverite, ali je zagotovljeno varstvo vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Meta informacije
Datum objave:
29.12.2023 18:05
Datum posodobitve
05.01.2024 15:52
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Električna energija Distribucija Maloprodajni trg Uveljavitev pravil Učinkovita raba Novice