Podpisan sporazum o sodelovanju med agencijo in BSP

Agencija za energijo in BSP Regionalna Energetska Borza sta novembra 2016 podpisali sporazum o sodelovanju na področju spremljanja veleprodajnih trgov z električno energijo v Sloveniji.

Sporazum agencije in BSP Regionalne Energetske Borze predstavlja pomemben korak k uspešnemu sodelovanju pri spremljanju veleprodajnih trgov z električno energijo po uredbi REMIT (Uredba EU št. 1227/2011). Do njega je prišlo zaradi potrebe po tesnejšem sodelovanju in izmenjavi izkušenj pri vzpostavljanju učinkovitega spremljanja trgov. Cilji sodelovanja so vzpostavitev mehanizmov za ugotavljanje zlorab na trgu, obveščanje o zaznanih kršitvah in izmenjava informacij.

Povezana dokumenta:

Sporazum med Agencijo za energijo in BSP Regionalno Energetsko Borzo d.o.o. glede sodelovanja in koordiniranega spremljanja veleprodajnih trgov z električno energijo, izmenjavo informacij in podatkov po Uredbi (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga.

Memorandum of Understanding between the Energy Agency And BSP Regional Energy Exchange Concerning cooperation and coordinated monitoring of the wholesale electricity markets, the sharing of information and data under Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and the Council on 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency

 

Meta informacije
Datum objave:
29.11.2016 13:25
Datum posodobitve
29.11.2016 14:08
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
spremljanje remit uredba remit nadzor trga sporazum