Pojasnila glede objave dobavitelja E.ON Ljubljana, da bodo postopoma prenehali z dobavo električne energije in zemeljskega plina

Dobavitelj električne energije in zemeljskega plina, družba E.ON Ljubljana, energetske storitve, d.o.o., je včeraj objavil novico, da bodo v naslednjih mesecih postopoma prenehali z dobavo električne energije in zemeljskega plina.


Postopek, kako ravnati, če dobavitelj preneha z izvajanjem dejavnosti dobave električne energije je opisan spodaj.


Odjemalcem svetujemo, da čim hitreje preverijo ponudbe na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom in izvedejo postopek menjave dobavitelja.


Na področju dobave energije končnim odjemalcem se zadnje čase soočamo s posameznimi primeri dobaviteljev, ki zaradi zaostrenih tržnih razmer opuščajo dejavnost dobave in svojim odjemalcem priporočajo, da si čim prej poiščejo novega dobavitelja.


Odjemalcem sporočamo, da je menjavo dobavitelja možno opraviti zelo hitro in tudi na želeni datum, če je ta  datum v okviru zakonskih 21 dni od oddane popolne vloge za menjavo dobavitelja. Želeni datum dobave se bo upošteval, če bo jasno in vidno naveden na prvi strani Pogodbe o dobavi, ki jo je treba skenirano priložiti vlogi za menjavo dobavitelja. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi izbrani dobavitelj.


Vsem odjemalcem svetujemo, da z začetkom postopka ne odlašajo, temveč ga začnejo čim hitreje, oziroma pri menjavi upoštevajo tudi roke, ki so potrebni za izvedeno menjave dobavitelja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo odjemalci oskrbovani pod pogoji zasilne oskrbe, ki je lahko bistveno dražja od ponudb ostalih dobaviteljev na trgu ali celo ostanejo brez izbranega dobavitelja.


Celoten postopek menjave dobavitelja električne energije in zemeljskega plina je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo in spletnih straneh distribucijskega operaterja električne energije oziroma posameznih operaterjih distribucijskega sistema zemeljskega plina, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na spletnih straneh Agencije za energijo in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev.
 

 

Meta informacije
Datum objave:
26.04.2022 13:19
Datum posodobitve
26.04.2022 13:43
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Novice