Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015

Agencija za energijo je pripravila že petnajsto letno poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji. Poročilo podaja najbolj celovit pregled razmer na področju energetike doslej, saj je agencija na podlagi Energetskega zakona začela izvajati nekatere nove naloge, na določenih obstoječih področjih delovanja pa je dobila razširjene pristojnosti, kar ji je omogočilo veliko boljši pregled nad delovanjem trga.

Poročilo najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
01.07.2016 09:24
Datum posodobitve
29.09.2016 11:41
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
poročilo 2015