Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017

Agencija je pripravila Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017. Poročilo je najcelovitejši dokument o razmerah na področju električne energije, zemeljskega plina, toplote pa tudi obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter varstva odjemalcev. Namenjeno je domači javnosti in poročanju države Evropski komisiji. Vsebuje analize, podatke in poudarke, ki so pomembna podlaga za sprejemanje odločitev pri oblikovanju nacionalne energetske politike ter odločitev, povezanih z razvojem in vlaganji v energetiki.

 

Poročilo najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
03.07.2018 11:04
Datum posodobitve
03.07.2018 11:12
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
letno poročilo poročilo 2017