Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019. Poročilo podrobno prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeni so tudi doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

 

Poročilo najdete tukaj.

 

 

Meta informacije
Datum objave:
01.07.2020 10:22
Datum posodobitve
02.07.2020 08:50
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Novice Drugi energetski plini
Ključne besede
letno poročilo poročilo 2019