Poteka druga faza registracije udeležencev na trgu po REMIT

V drugi fazi, ki traja do 7. aprila 2016 oziroma do dneva, ko udeleženci na trgu prvič vstopijo v transakcijo, o kateri je treba poročati, morajo registracijo opraviti vsi udeleženci veleprodajnega trga z električno energijo in zemeljskim plinom, ki vstopajo v trgovanje z veleprodajnimi energetskimi pogodbami, ki so predmet poročanja po REMIT. Pogodbe, ki so predmet poročanja v drugi fazi registracije, so OTC standardne in nestandardne pogodbe o dobavi in pogodbe o prenosu električne energije ali zemeljskega plina.

Do zdaj je registracijo opravilo 33 udeležencev na trgu. Trenutno je v podpisu ena vloga, medtem ko v dopolnitvi in pripravi ni nobenih vlog. Grafični prikaz statusa vseh vlog je razviden na spodnji sliki. Po naši oceni je registracijo uspešno zaključila približno polovica vseh zavezancev. Registracija se izvede prek obrazca v elektronski obliki, ki je dostopen na naslovu http://remit.agen-rs.si/web/remit. Da bo registracija potekala s čim manj zapleti, svetujemo, da si pred začetkom registracije podrobno preberete navodila.

Registracija poteka v dveh delih. V prvem delu je treba navesti osnovne informacije o udeležencu na trgu, medtem ko je v drugem delu treba navesti še korporativne povezave med registriranimi udeleženci na trgu. Opozarjamo, da je obveznost registracije v celoti izpolnjena šele, ko so v aplikacijo vnesene tudi vse korporativne povezave. Ker je korporativne povezave mogoče vnesti le med registriranimi podjetji, pozivamo vse zavezance za registracijo, da jo opravijo čim prej in naj ne čakajo do skrajnega roka.

Vse dodatne informacije v zvezi z registracijo so voljo na REMIT Portalu Agencije za energijo http://remit.agen-rs.si.

Meta informacije
Datum objave:
07.03.2016 11:06
Datum posodobitve
09.03.2016 13:36
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
veleprodajni trg remit registracija tržnih udeležencev nadzor trga