Poziv zavezancem, ki nimajo izbrane odgovorne osebe za poročanje po 321. členu EZ-1

Zavezanci (dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem) morate do 31. 3. 2016 posredovati podatke o doseženih prihrankih energije v letu 2015. Ker oddaja poročila poteka prek aplikacije za poročanje, ste zavezani skladno z Aktom o posredovanju podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 98/14) imenovati odgovorno osebo za poročanje, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo.

Več lahko preberete tukaj.

Vse zavezance, ki še nimate imenovane odgovorne osebe za poročanje o doseženih prihrankih energije, pozivamo, da nas o tem obvestite.

Obvestilo pošljite na elektronski naslov: info@agen-rs.si. V obvestilo zraven zapišite ime in naslov podjetja ter naslov elektronske pošte.

Na posredovani elektronski naslov vam bomo poslali pooblastilo o imenovanju oseb za opravljanje dela v zvezi s posredovanjem podatkov Agenciji za energijo v imenu zavezanca ter navodila za delo v aplikaciji za poročanje.

Meta informacije
Datum objave:
04.03.2016 15:10
Datum posodobitve
14.12.2017 09:43
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Učinkovita raba Obnovljivi viri energije Novice
Ključne besede
poročanje učinkovita raba cilji ure energetska učinkovitost prihranek zavezanec