Pregled veleprodajnega trga z energijo v drugi polovici leta 2021

Rast cen na veleprodajnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom se je v drugi polovici leta stopnjevala.

 

Cene električne energije so v drugi polovici leta 2021 v Evropi dosegle najvišje zgodovinske vrednosti. Rast cen električne energije je v največji meri izvirala iz globalne rasti odjema električne energije. Tudi za leto 2022 Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da se bo rast povpraševanja nadaljevala. Po njihovi oceni bo znašala 3 % v primerjavi z letom 2021. Glede na to oceno bo pritisk na oskrbovalne verige energentov nekoliko manjši kot je bil v letu 2021. Razmere bodo še naprej odvisne od gibanja cen premoga, plina, nafte in emisijskih kuponov. Cene energentov sicer tudi v začetku leta 2022 ostajajo na relativno visoki ravni, vojna med Rusijo in Ukrajino pa zaenkrat še ne dajaje indikacij o kratkoročni umiritvi cen.


Tudi cene zemeljskega plina so v drugi polovici leta 2021 nadaljevale pozitivni trend gibanja cene iz prve polovice leta, dosežene pa so bile tudi nove rekordne vrednosti. Terminske pogodbe z dobavo dan v naprej na avstrijski borzi CEGH so na trgovalni dan 21. 12. 2021 dosegle poravnalno ceno 177,402 €/MWh. V primerjavi s poravnalno ceno ob začetku drugega polletja leta 2021, ko so terminske pogodbe z dobavo dan v naprej trgovalni dan zaključile pri vrednosti 36,323 €/MWh, gre za 488 % povišanje cene.  V letu 2022 bo na gibanje cene zemeljskega plina močno vplivala Rusko – Ukrajinska vojna. Pričakovani so premiki na področju strukture uvoza zemeljskega plina v EU, ki si je za cilj zadala zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina. Morebitna zaustavitev vojne ali pa še naprej stabilna dobava ruskega plina v Evropo utegneta nekoliko zmanjšati pritisk na sedanje, relativno visoke cene plina.

 

Poročili o veleprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom v drugi polovici leta 2021 najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
22.03.2022 11:02
Datum posodobitve
29.03.2022 11:18
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Maloprodajni trg Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
cene poročila