Pregled veleprodajnega trga z energijo v prvi polovici leta 2021

Rast cen na veleprodajnih trgih z električno energijo in zemeljskim plinom se nadaljuje


Veleprodajne cene električne energije so bile v prvi polovici leta 2021 v trendu naraščanja. Na rast veleprodajnih cen je vplivalo več dejavnikov. Zaznati je predvsem okrevanje gospodarstev in s tem povečano  globalno povpraševanje po primarnih energentih in električni energiji. Na cene je vplival tudi padec proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v prvi polovici leta (predvsem vetrne energije v severni Evropi), ki se je nadomeščala s povečano proizvodnjo v premogovnih in plinskih elektrarnah. Pri proizvodnji električne energije iz fosilnih virov, kot sta premog in plin, na proizvodno ceno močno vpliva tudi cena emisijskih kuponov, ki prav tako nezadržno raste. Tako so v prvi polovici leta 2021 veleprodajne cene električne energije že presegle raven cen, ki so jo imele pred začetkom epidemije covida-19.  
Tudi veleprodajne cene zemeljskega plina so bile v prvi polovici leta 2021 pretežno v naraščajočem trendu, tako v primeru kratkoročnih, kot tudi v primeru dolgoročnih terminskih pogodb. Ta trend je spodbudilo večje globalno povpraševanje po zemeljskem plinu, manjši uvoz utekočinjenega zemeljskega plina v Evropi, rast porabe zemeljskega plina in padec njegove proizvodnje ter manjša napolnjenost skladišč plina v primerjavi z lanskim letom.


Poročili najdete na naslednjih povezavah:


Pregled veleprodajnega trga z električno energijo v prvi polovici leta 2021


Pregled veleprodajnega trga z zemeljskim plinom v prvi polovici leta 2021

 

 

Meta informacije
Datum objave:
15.09.2021 13:06
Datum posodobitve
18.06.2023 16:56
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Veleprodajni trg Novice Poročila