Preostala sestava proizvodnih virov za leto 2017 v juniju 2018

Agencija za energijo določa preostalo sestavo proizvodnih virov v Sloveniji na podlagi določil Akta o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike, Uradni list RS, št. 22/16. Skladno s temi določili mora preostalo sestavo proizvodnih virov objaviti na svoji spletni strani do 31. maja.

 

Pri določanju preostale sestave proizvodnih virov agencija uporablja podatke o proizvodnji električne energije v Sloveniji, podatke o transakcijah s potrdili o izvoru in preostalo evropsko sestavo proizvodnih virov, ki jo določa in na svoji spletni strani objavlja mednarodno združenje izdajateljev certifikatov AIB (Association of Issuing Bodies).

 

AIB do 31. maja 2018 preostale evropske sestave proizvodnih virov na svoji spletni strani še ni objavil, zato agencija ne more v roku določiti in objaviti preostale sestave proizvodnih virov za leto 2017. Na spletni strani jo bo objavila po tem, ko bo navedene podatke objavil AIB, kar naj bi se predvidoma zgodilo v prvi polovici junija.

 

Meta informacije
Datum objave:
31.05.2018 09:47
Datum posodobitve
13.06.2018 10:07
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Maloprodajni trg Novice
Ključne besede
sestava proizvodnih virov proizvodni viri izpusti škodljivih plinov