Prevod Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 tudi v angleškem jeziku. Poročilo podrobno prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeni so tudi doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

 

Poročilo v angleškem jeziku najdete tukaj.

Meta informacije
Datum objave:
22.10.2021 14:27
Datum posodobitve
22.10.2021 14:44
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Učinkovita raba Soproizvodnja toplote in elektrike Odločanje in nadzor Kakovost oskrbe Pametna omrežja Energetske storitve Novice Drugi energetski plini