Prvi posvet o kibernetski varnosti v energetskem sektorju

Agencija za energijo je 4. marca 2016 v sodelovanju s sekcijo IPET organizirala prvi posvet o kibernetski varnosti v energetskem sektorju.

Udeležili so se ga vabljeni izvedenci in deležniki iz energetskega sektorja, med drugimi predstavniki operaterjev omrežij, elektrodistribucijskih podjetij, Energetske zbornice Slovenije, Borzena, HSE, Petrola in podjetja Informatika.

Vlada RS je nedavno, na svoji 76. seji 25. februarja 2016, sprejela pomembno in potrebno Strategijo kibernetske varnosti. S pomočjo strategije naj bi Slovenija okrepila sistem zagotavljanja kibernetske varnosti, hkrati pa to področje tudi sistemsko uredila. Žal pa je kljub vse večji izpostavljenosti energetskega sektorja temu v strategiji namenjena le splošna usmeritev, zato bo potrebnega toliko več strokovnega angažiranja in sodelovanja vseh deležnikov, ki se na tem področju srečujejo v prizadevanju za kibernetsko varnost.

To so ugotovili tudi udeleženci prvega posveta, v prostorih Agencije za energijo v Mariboru se jih je zbralo približno trideset, ki so posebno pozornost namenili naslednjim temam:
- strategiji kibernetske varnosti RS,
- kibernetskemu ogrožanju energetske infrastrukture,
- industrijskim nadzorno-krmilnim sistemom,
- pametnim energetskim omrežjem in pametnim števcem,
- direktivi o omrežni informacijski varnosti EU NIS in
- informacijski varnosti podatkovnih izmenjav.

O navedenih področjih so govorili domači in tuji strokovnjaki za kibernetsko varnost, med njimi: Gorazd Božič, vodja SI-CERT, dr. Uroš Svete, FDV Ljubljana, Szabolcs Hallai iz madžarskega energetskega regulatorja, Zoltán Szilágyszegi iz madžarskega sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja in Milan Gabor, strokovnjak za digitalno forenziko in prodorno/vdorno testiranje. Sklepno diskusijo so vodili David Batič, vodja sektorja Agencije za energijo za razvoj trga in IKT, ter strokovnjaka s področja elektroenergetskih sistemov Andrej Souvent in dr. Radovan Sernec z Elektroinštituta Milan Vidmar. Posvet je skozi predlagane teme usmerjal in vodil dr. Janez Stergar iz sektorja Agencije za energijo za razvoj trga in IKT.

Udeleženci posveta so v razpravi poudarili, da so veseli pobude agencije za organizacijo tega zelo koristnega dogodka ter da bi takšna srečanja morala postati stalnica pri izmenjavi stališč in primerov dobrih praks. Vse več dejstev namreč kaže, da je elektroenergetski sektor z vidika kibernetske varnosti med najbolj izpostavljenimi, zato bi bile posledice tako imenovanih kibernetskih napadov za državljane in gospodarstvo izjemne. Da to niso samo teoretični strahovi, žal v zadnjem času dokazujejo kibernetski napadi na nekatere sistemske operaterje in z njimi povezane deležnike, na primer borze. Zato je kibernetska varnost tudi na srečanjih energetskih regulatorjev iz Evrope in ZDA med osrednjimi temami, ki dobivajo tudi politično razsežnost.

Meta informacije
Datum objave:
15.03.2016 11:01
Datum posodobitve
15.03.2016 11:58
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Distribucija Pametna omrežja Novice
Ključne besede
informacijska varnost kibernetska varnost industrijska krmilja sistemi scada