Razglasitev stopnje zgodnjega opozarjanja z dnem 12. julij 2022

Na podlagi drugega odstavka 118. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21) in prvega odstavka 13. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 97/20 in 204/21 – ZOP) Agencija za energijo kot pristojni organ za zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom z dnem 12. julij 2022 razglaša stopnjo zgodnjega opozarjanja.


Agencija za energijo iz javno dostopnih informacij spremlja dobave zemeljskega plina po dobavnih poteh, ki vplivajo na dobavo plina v Slovenijo in vključujejo tudi dobavo po plinovodu Severni tok 1.


Prenos plina do Slovenije trenutno poteka nemoteno, prav tako je nemotena oskrba s plinom v Sloveniji. Kljub temu agencija z razglasitvijo stopnje zgodnjega opozarjanja obvešča javnost, zlasti odjemalce zemeljskega plina, da bi lahko v prihodnje v primeru nižjega pretoka zemeljskega plina iz Rusije nastopile tudi motnje pri oskrbi z zemeljskim plinom. Ali bodo motnje nastale in v kakšnem obsegu ali trajanju, v danem trenutku ne moremo z gotovostjo odgovoriti.


Agencija poziva odjemalce zemeljskega plina k racionalni rabi zemeljskega plina. Agencija obvešča industrijske odjemalce, da če bodo razmere zahtevale razglasitev višje stopnje krize, lahko pride do prekinitve dobave ali zahteve po preklopu na uporabo nadomestnih energentov. Dobavitelji in industrijski odjemalci naj redno spremljajo dogajanja in stanje na trgu z zemeljskim plinom in razmislijo o alternativnih možnostih, ki lahko v primeru motenj oskrbe prispevajo k znižanju odjema.


Agencija spremlja stanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji in drugih državah in bo o spremembah nemudoma obveščala deležnike in javnost.

 

Meta informacije
Datum objave:
11.07.2022 11:54
Datum posodobitve
11.07.2022 11:58
Področja:
Gospodinjski odjemalci Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Distribucija Maloprodajni trg Prenos Veleprodajni trg Novice
Ključne besede
zanesljiva oskrba spremenjene razmere