Razvojni načrt plinovodnega sistema

Agencija poziva vse uporabnike sistema k dajanju pripomb in predlogov k 10-letnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega sistema za obdobje 2017-2026.

Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe. Več lahko preberete tukaj.

 

Meta informacije
Datum objave:
13.06.2016 11:30
Datum posodobitve
14.12.2017 09:42
Področja:
Poslovni odjemalci Izvajalci energetskih dejavnosti Zemeljski plin Prenos Novice
Ključne besede
razvojni načrti prenosno omrežje