Referenčne cene električne energije in energentov za leto 2016

V okviru Napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2016 objavljamo referenčno ceno električne energije in referenčne cene energentov.

Referenčna cena električne energije se uporabi v izračunu višine obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije in v izračunu obratovalnih podpor za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom iz 10. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Referenčne cene energentov se uporabijo v izračunih spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in spremenljivega dela referenčnih stroškov proizvodnje električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 

Meta informacije
Datum objave:
24.11.2015 15:58
Datum posodobitve
14.12.2017 09:43
Področja:
Izvajalci energetskih dejavnosti Električna energija Zemeljski plin Toplota Obnovljivi viri energije Soproizvodnja toplote in elektrike Novice
Ključne besede
ove cena spte referenčna cena